Regulamin

REGULAMIN „ Jakubcówki”

OPIS DZIAŁALNOŚCI

* Obiekt „Jakubcówka” w Dusznikach Zdrój przy ul. Zieleniec 61, zwany dalej Domem Gościnnym, świadczy odpłatnie usługi noclegowe i gastronomiczne.

* Pokoje gościnne wynajmowane są do użytku Gości na doby.

* Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu wynajęcia
i trwa do godz. 10:00 dnia następnego.

ZADATKI

* Potwierdzeniem rezerwacji pobytu w Jakubcówce jest wpłata zadatku 40 % kosztów pobytu, w terminie do 3 dni roboczych od momentu wprowadzenia rezerwacji wstępnej.

* Po odnotowaniu wpływu zadatku, drogą mailową lub telefonicznie potwierdzamy rezerwację.

* Brak wpływu zadatku w okresie 3 dni roboczych od momentu przyjęcia rezerwacji wstępnej skutkuje anulowaniem w/w rezerwacji.

* Wpłata zadatku jest równoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu Jakubcówki

* Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z rezerwacji.

PŁATNOŚCI

* Aktualny cennik za usługi Jakubcówki dostępny na stronie internetowej www.jakubcowka.pl

* Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w cenniku, w szczególności dla ostatnich wolnych pokoi ( oferty „last minute”). Ceny rezerwacji wcześniej zawartych nie ulegają zmianie.

* Gość przybywający do Domu Gościnnego zobowiązany jest do dokonania w dniu przyjazdu zameldowania w barze Jakubcówki zgodnie z przepisami „ Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych”.

* Należność za pobyt oraz opłata uzdrowiskowa pobierane są w dniu przyjazdu w barze Jakubcówki (po godz. 20:00).

* W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, Gościowi nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres (zgodnie z art.394 K.C.).

* Gość nie może podnajmować lub przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.


DZIECI

* Za dzieci do 4 lat – bez świadczeń (tzn. śpiące i jedzące z 2 osobami pełnopłatnymi) nie pobieramy opłaty pobytowej.

* Na terenie Jakubcówki opiekę nad dziećmi sprawują i odpowiedzialność za nie ponoszą rodzice lub opiekunowie.

* Na wyraźne życzenie istnieje możliwość przygotowania łóżeczka turystycznego dla dziecka, jednakże prosimy o zgłoszenie tego faktu przy rezerwacji pokoju.

 

ZWIERZĘTA

* Nie akceptujemy zwierzątek na terenie Jakubcówki

 

MIEJSCA POSTOJOWE


*Na terenie posesji nie ma wystarczających miejsc postojowych,
jednakże w pobliżu Jakubcówki (30 m) jest gł. parking.

* Dom Gościnny Jakubcówka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu Gościa oraz znajdujące się w nim mienie.

 


OBOWIĄZKI JAKUBCÓWKI

* Jakubcówka ma obowiązek zapewnić swoim Gościom:

- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania informacji o Gościu

- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług

- sprawność urządzeń technicznych

* Śniadania wydawane są w sali kominkowej w formie bufetu szwedzkiego od godz. 8:30 do 9:30 ( uprzejmie prosimy o punktualne przychodzenie na posiłki).

* W przypadku zastrzeżeń Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w barze Jakubcówki.

* Osoby nie zameldowane w Jakubcówce mogą przebywać w pokoju od godz. 7:00 do godz. 22:00.

* Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa te przedmioty przez 2 miesiące.

* Nie odpowiadamy za niedogodności powstałe z przyczyn od nas niezależnych, np. przerwy w dostawie wody, prądu lub gazu itp.


BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA GOŚCI


* W Jakubcówce obowiązuje cisza nocna w godz. 22:00-7:00

* Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Jakubcówki nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości.
Dom Gościnny Jakubcówka może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

* Osoby nie zameldowane w Jakubcówce mogą przebywać w pokoju od godz. 7:00 do godz. 22:00.

* Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

* Gość otrzymuje do swej dyspozycji klucze do pokoju i karty do narciarni i drzwi wejściowych, które powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Za zgubienie kluczy czy kart pobieramy opłatę w kwocie (50 zł / klucze), (10 zł/ karta/ szt.)


OBOWIĄZKI GOŚCI

* Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i szkody w wyposażeniu, z którego korzysta podczas pobytu w Jakubcówce, a które powstałe z jego winy, winy dzieci przebywających pod jego opieką, bądź z winny osób trzecich, przez niego zaproszonych.

* Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

* Sprzęt sportowy (narty, deski, buty narciarskie, rowery, mokra odzież itp.) należy przechowywać wyłącznie w przeznaczonym do tego celu, pomieszczeniu.

* Obowiązuje absolutny zakaz wnoszenia w/w sprzętu do pokoi.

* Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, na terenie Jakubcówki zabronione jest używanie grzałek elektrycznych, żelazek i innych urządzeń elektrycznych oraz gazowych.